Wednesday, 16/10/2019 - 04:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Thành

Giao lưu văn nghệ giữa Trường TH số 1 Phước Thành và Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam

Chiều 17/4/2018 - Tại Trường TH số 1 Phước Thành.