Thursday, 01/10/2020 - 22:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Thành

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KÌ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN NHIỆM KỲ ( 2017-2022).